Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร

                                                                   
                                                                                                                                                                                              แก้ไขเมื่อ 9 ม.ค. 62


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายธนิต กิตติพัธโนทัย
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 


- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
   
    
     
   
   
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
สำนักงานเลขานุการ
นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์
สำนักงานการเจ้าหน้าที่
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
กองคลัง
- ว่าง -
หน่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
กองเทคโนโลยี
การศึกษา

- ว่าง -
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร