Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการวิทยฐานะฯ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการวิทยฐานะฯ โดยท่านวิทยากร อาจารย์ชูชาติ  เชิงฉลาด

>>>Download<<<  เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถม

>>>Download<<<  เรื่อง ​การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญ (ใหม่)

>>>Download<<<  เรื่อง ​เทคนิคการใช้โครงสร้างความคิด

>>>Download<<<  เรื่อง ​รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์