Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

คำสั่งอบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น 1- 2 ปี 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>>คำสั่ง<<<

>>>รายชื่อแนบท้าย รุ่น 1<<<

>>>รายชื่อแนบท้าย รุ่น 2<<<