Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

คำสั่งอบรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
>>>รายชื่อแนบท้าย<<<