Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลรินนิ่ง (Active learning)
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลรินนิ่ง (Active learning)"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ -- เอกสารแนบ