Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562
             กรุงเทพมหานครรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 ทุน  สามารถสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ ชั้น 1 สำนักการศึกษา  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอัตรากำลัง ส่วนบริหารอัตรากำลัง  สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา  โทร 0 2437 6631-5 ต่อ 3439-40


             อ่านประกาศการรับสมัคร                  คลิ๊กที่นี่             ดาวน์โหลดใบสมัคร                          คลิ๊กที่นี่