Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563
       ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ: สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2437 6631-5 ต่อ 3439-40

ประกาศการรับสมัคร                                คลิกที่นี่

ใบสมัครทุนเอราวัณ                                 คลิกที่นี่

หนังสือรับรองการทำงาน                          คลิกที่นี่

หนังสือรับรองความประพฤติ                     คลิกที่นี่