Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2563
สำนักการศึกษาขอประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2563
ประกาศฯ  -----> Download
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ ----> Download