Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร กลุ่มครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2563
สำนักการศึกษาขอประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร กลุ่มครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2563
รายละเอียด --- >  Download