Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาให้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงสำหรับศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักการศึกษา ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 Mbps)