Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)