Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา            คลิกที่นี่