Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกแบบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 แบบ และใบกรอกคะแนน จำนวน 2 แบบ และพิมพ์บัตรเลือกตั้งและใบกรอกคะแนน โครงการการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง