Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบรวมทั้งซองบรรจุข้อสอบ
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบรวมทั้งซองบรรจุข้อสอบ ตามโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร   
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบรวมทั้งซองบรรจุข้อสอบ