Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายสถานที่สอบ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสมเป็นสนามสอบพร้อมเจ้าหน้าที่คุมสอบ
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายสถานที่สอบ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม เป็นสนามสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่คุมสอบ ตามโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายสถานที่สอบพร้อมเจ้าหน้าที่คุมสอบ