Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทั่วไป

แจ้งให้ส่งข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
เรียน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
             
            เนื่องด้วยสำนักนักงบประมาณ ได้ขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดการของบประมาณประเภทเงินเดือน (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ส่งให้สำนักการศึกษา ภายในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธฺ 2563 โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (จัดทำโดยโปรแกรม excel เท่านั้น) 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่