Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทั่วไป

NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร "NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)