Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทั่วไป

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา


คำสั่งสำนักการศึกษา                             คลิกที่นี่