Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทั่วไป

เชิญประชุม เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาประชุม เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
รายละเอียด