Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดการปัญหาความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำนักการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดการปัญหาความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2.1
ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดการปัญหาความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน