Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบสำรวจออนไลน์

การใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Code สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Codeสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กดดูที่นี่

กรุณาตอบภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562