Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบสำรวจออนไลน์

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์การใช้โปรแกรมการบริหารงานโรงเรียน
       สำนักการศึกษาจะทำการสำรวจการใช้โปรแกรมการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา  จึงขอร่วมมือตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา โทร 0 2437 6631-5 ต่อ 3495อ่่านบันทึกข้อความ                 คลิกที่นี่


ตอบแบบสอบถาม                  คลิกที่นี่