Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบสำรวจออนไลน์

สำรวจโครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน
(เพิ่มเติม) เฉพาะโรงเรียนดังต่อไปนี้
ลำดับที่ สำนักงานเขต   โรงเรียน ลำดับที่ สำนักงานเขต   โรงเรียน ลำดับที่ สำนักงานเขต   โรงเรียน ลำดับที่ สำนักงานเขต   โรงเรียน
       
1 คลองสาน 1) วัดทองเพลง 8 บางกอกใหญ่ 12) วัดใหม่พิเรนทร์ 16 พญาไท 23) วัดไผ่ตัน 24 ลาดพร้าว 34) คลองทรงกระเทียม
2 คลองสามวา 2) วัดบัวแก้ว 9 บางเขน 13) วัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 17 พระโขนง 24) บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) 25 สวนหลวง 35) คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์)
    3) วัดแป้นทอง 10 บางคอแหลม 14) วัดไทร 18 พระนคร 25) ราชบพิธ     36) วัดใต้(ราษฎรนิรมิต)
3 จตุจักร 4) มัธยมประชานิเวศน์     15) วัดบางโคล่นอก     26) วัดใหม่อมตรส 26 สัมพันธวงศ์ 37) วัดสัมพันธวงศ์
4 จอมทอง 5) วัดบางขุนเทียนนอก 11 บางซื่อ 16) วัดบางโพโอมาวาส 19 ภาษีเจริญ 27) วัดวิจิตรการนิมิตร 27 สาทร 38) วัดดอน
    6) วัดมงคลวราราม 12 บางนา 17) วัดบางนานอก     28) วัดอ่างแก้ว(จีบปานขำ) 28 สายไหม 39) วัดหนองใหญ่
5 ดอนเมือง 7) บำรุงรวิวรรณวิทยา(ทุ่งสีกัน) 13 บางบอน 18) บ้านนายเหรียญ 20 มีนบุรี 29) บ้านเกาะ     40) สายไหม
    8) ประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) 14 บางพลัด 19) วัดบางพลัด     30) มีนบุรี 29 หนองจอก 41) นิลราษฎร์อุปถัมภ์
6 ธนบุรี 9) วัดประยุรวงค์     20) วัดอาวุธวิกสิตาราม 21 ราชเทวี 31) วัดทัศนารุณสุนทริการาม     42) หลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ)
    10) วัดราชคฤห์ 15 ปทุมวัน 21) ปลูกจิต 22 ราษฎร์บูรณะ 32) วัดสารอด        
7 บางกอกน้อย 11) วัดวิเศษการ     22) วัดชัยมงคล 23 ลาดกระบัง 33) ลำพะอง        
 

ตอบแบบสำรวจออนไลน์ที่ด้านล่างนี้