Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำชนิดNetwork แบบที่1 (28หน้า/นาที) 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง