Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตบางขุนเทียนต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ
นางสาวสุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เปิดเผยว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยการตรวจสอบของคณะกรรมการเป็นไปอย่างราบรื่น