Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตบางขุนเทียน ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสูง นายวิทยา เกียรติถกล ในการตรวจประเมิน การปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายพลเฉลิม 
ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารเขต ให้การต้อนรับ นายวิทยา เกียรติถกล 
ผู้ตรวจราชการสูง ในการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 รอบที่ 2 ของสำนักงาน
เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ แนะนำพร้อมรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน