Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตบางขุนเทียน ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ให้แก่นักเรียนเขตบางขุนเทียนที่ชนะ การประกวดบทกวีไฮก

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการ
เขตบางขุนเทียน พร้อมด้วย นางอริศรา รัตนพงษ์สถิตย์ 
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร จากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ที่ชนะการประกวดบทกวีไฮกุ จำนวน 2 ราย ตามโครงการประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2562 -2563
โดยได้ร่วมอันเชิญโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
พร้อมประกาศณียบัตรและทุนการศึกษา 

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ พร้อมร่วมกันส่งเสริม
ให้นักเรียนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มีความรู้ความสามารถ
ในด้านภาษา และวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
เป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และคณะผู้บริหาร จากสายการบินเจแปน
แอร์ไลน์ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา