Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตบางขุนเทียนทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล "ร่วมกันเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ"เขตบางขุนเทียนทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล "ร่วมกันเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ" 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการ
เขตบางขุนเทียน เป็นประธานทอดผ้าป่ารีไซเคิล โดยมีนางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวันสะแกงาม
ร่วมกิจกรรมขบวนผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยทำการรวบรวมขยะรีไซเคิล พร้อมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา 
พร้อมร่วมกับทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อทำการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสะแกงาม 
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้ตระหนักในปัญหาของขยะที่เพิ่มมากขึ้น 
ยากต่อการกำจัด จนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์โลกแล้ว ยังได้บุญอีกด้วย