Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขต

​เขตบางขุนเทียน ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.)


วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. นายพลเฉลิม 
ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยนางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวศิริกุล 
อารยะพงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำคณะผู้บริหาร 
และข้าราชการในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.) ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยได้จัดให้มีการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกอบด้วย การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัย
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกด้วย