Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตบางขุนเทียนผุด “ตลาดน้ำคุณกะลา” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
เขตบางขุนเทียนผุด “ตลาดน้ำคุณกะลา” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

นางสาวสุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เปิดเผยว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดน้ำคุณกะลา วิสาหกิจชุมชน จัดทำโครงการท่องเที่ยววิถีไทย ริมคลองเฉลิมชัยพัฒนาและตลาดน้ำคุณกะลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียนตามนโยบายกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 20.00น. ที่บริเวณสวนบวรประชานันท์ โดยมีกิจกรรมล่องเรือ ชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง ปิดทองหลวงพ่อโต วัดหัวกระบือ พร้อมให้อาหารลูกหลานคุณกะลา พาเที่ยวชมทะเลกรุงเทพฯ เลือกซื้ออาหารทะเลสดปรุงสำเร็จมากมายหลากหลาย และพบกับสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก จากโรงงานผลิตโดยตรง ทั้งนี้ทางเขตบางขุนเทียนและคณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีพิธีเปิดตลาดน้ำคุณกะลา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติ์จาก ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิด จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมและสวัสดิการสังคม  โทร 0-2416-5406 , ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดน้ำคุณกะลา  โทร 081-206-9209 , 086-083-2814 

ปชส. เขตบางขุนเทียน รายงาน