Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาความสะอาด ณ บริเวณวัดพรหมรังษี
25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพลเฉลิม ศรมณี 
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยมีนายมานะชัย กฤตอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
นายสุชาติ สุขละมูล หัวหน้าฝ่ายโยธา นายวันชัย พิมทอง 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ข้าราชการ 
บุคลากรสำนักงานเขตบางขุนเทียน และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 80 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ด้วยการกวาดพื้น ฉีดล้างทำความสะอาด
พื้นผิว และร่วมกันเก็บขยะณ วัดพรหมรังษี เขตบางขุนเทียน