Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000068/2019/nov/27/doc05190620191126152601.pdf