Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 ส.ค. 61)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 ส.ค. 61)
1. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน
2. จ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน รักษาความปลอดภัยภายในอาคารและบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน
คลิก ...mail