Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 8 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)