Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)