Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเทียนทะเล 23 บริเวณหลัง มจธ. ถึงสะพานข้ามคลองยายเพียร (หน้าโรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเทียนทะเล 23 บริเวณหลัง มจธ. ถึงสะพานข้ามคลองยายเพียร (หน้าโรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)