Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อเรา


สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางเขน

ที่ตั้ง : เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
โทรสาร 0 2972 9259
E-Mail : pr_bangkhen@hotmail.com
แผนที่เขตบางเขน : Google Map
Facebook : https://www.facebook.com/bangkhendistrict14
รถประจำทางที่ผ่าน : 26, 34, 39, 51, 59, 95, 107, 114, 126, 129, 185, ปอ.26, ปอ.39, ปอ.59, ปอ.107, ปอ.114, ปอ.129, ปอ.503, ปอ.522, ปอ.524, ปอ.543, ปอ.543ก
รถตู้ที่ผ่าน : มีนบุรี-เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, มีนบุรี-จตุจักร, รังสิต- BTS, รังสิต-สี่พระยา, ปากเกร็ด-เดอะมอลล์ บางกะปิ

รายละเอียด อื่นๆ : เวลาทำการ วันจันทร์- ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (ให้บริการเฉพาะทำบัตรประชาชน แจ้งย้ายเข้า ย้ายออก)
 
สำนักงานเขตบางเขน
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต  โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162,
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5851
    
  เบอร์ตรง 0 2521 3972
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5855
 
  เบอร์ตรง 
0 2552 7826
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2 โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5853
 
  เบอร์ตรง 
0 2972 9961
ฝ่ายปกครอง โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5857
 
  เบอร์ตรง 0 2972 9960

  Facebookhttp://www.facebook.com/ad.bangkhen2013
ฝ่ายทะเบียน โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5860 - 5862
 
  เบอร์ตรง 0 2972 853
5
  Facebookhttp://www.facebook.com/bangkhen.registration
ฝ่ายโยธา โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
   0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5864 - 5865
     
   Facebookhttp://www.facebook.com/yotabangkhen

 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5867 - 5868
 
 
เบอร์ตรง 0 2552 8062
  Facebookhttp://www.facebook.com/envibangkhen

 
ฝ่ายรายได้ โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5870 - 5871
   
   เบอร์ตรง 0 2986 0750

   Facebookhttp://www.facebook.com/revenuebkk
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5873 - 5874
   
   เบอร์ตรง 0 2521 1285

   Facebookhttp://www.facebook.com/ruksa.bangkhen
 
ฝ่ายการศึกษา โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5876 - 5877
 

  Facebookhttp://www.facebook.com/edubangkhen
 
ฝ่ายการคลัง  โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5879 - 5880
 
   
เบอร์ตรง 0 2972 8552
   Facebookhttp://www.facebook.com/financebangkhen
ฝ่ายเทศกิจ โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5882 - 5883
   
   เบอร์ตรง 0 2521 3378

   Facebookhttp://www.facebook.com/tessakit.bangkhencitypolice
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทรศัพท์กลาง  0 2521 0666, 0 521 0057, 0 521 0149, 0 2521 0162, 
  0 2521 0163, 0 2521 0932, 0 2521 3523, 0 2521 0148
 ต่อ 5885 - 5886
 
 
 Facebookhttp://www.facebook.com/pattanabangkhen
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ :*

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร