ขอเชิญร่วมลงนาม
Main Menu
ภาพเขต Template


สำนักงานเขตบางแค

สำนักงานเขตบางแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตบางแค

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ITA:O22)

ผลการประกวดราคาชื้อ/จ้าง(ITA:O22)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ITA:O22)

ประกาศราคากลาง

แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

สมัครงาน/สอบคัดเลือก

ปฏิทินกิจกรรม