Main Menu
ภาพเขต Template

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานเขตบางแค

สำนักงานเขตบางแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตบางแค

ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ITA:O21)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ITA:O22)

ผลการประกวดราคาชื้อ/จ้าง(ITA:O22)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ITA:O22)

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงาน/สอบคัดเลือก

ปฏิทินกิจกรรม