Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน (ครูสอนภาษาญี่ปุ่น)

ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน (ครูสอนภาษาญี่ปุ่น)