Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ถนน คลอง ท่าเรือ

  • ถนน
          พื้นที่เขตบางกะปิ  ถือได้ว่าเป็นประตูเมืองด่านแรกที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร หรือเดินทางออกสู่ภาคเหนือ  ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตะวันออก  มีถนนสายหลัก จำนวน  9 สาย ถนนซอย จำนวน  193 ซอย ถนนสายหลักมี  ดังนี้
ถนนลาดพร้าว  ( คลองจั่น – สี่แยกบางกะปิ )
ถนนรามคำแหง ( คลองกะจะ – คลองบ้านม้า )
ถนนพระรามเก้า ( คลองแสนแสบ – คลองกะจะ )
ถนนศรีนครินทร์ (ถนนลาดพร้าว – คลองกะจะ )
ถนนเสรีไทย ( สี่แยกบางกะปิ – ถนนศรีบูรพา )
ถนนนวมินทร์  (สี่แยกบางกะปิ – คลองพังพวย )
ถนนกรุงเทพกรีฑา ( ถนนศรีนครินทร์ – คลองบ้านม้า )
ถนนศรีบูรพา ( ถนนนวมินทร์ – ถนนรามคำแหง )
ถนนพ่วงศิริ  ( สี่แยกบางกะปิ – ถนนรามคำแหง)
 
  • คลอง
          การคมนาคมทางเรือถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชาวเขตบางกะปิดั้งเดิมใช้เดินทางด้วยเรือ เช่น คลองแสนแสบ เป็นคลองสายหลัก  คลองบ้านม้า  คลองลำสาลี  คลองหัวหมาก  คลองจั่น     และคลองกะจะ     ปัจจุบันเหลือการเดินเรืออยู่เพียงคลองเดียวคือ    คลองแสนแสบมีท่าเรือใหญ่ที่วัดศรีบุญเรือง    มุ่งสู่กรุงเทพมหานครที่ท่าเทียบเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาส (กรมโยธิการเก่า)  คลองที่สำคัญภายในเขตมีดังนี้
คลองแสนแสบ
คลองบ้านม้า
คลองลำสาลี
คลองกะจะ
คลองพังพวย
คลองจั่น
คลองยายเผื่อน
คลองตาหนัง
คลองโต๊ะยอ
คลองจิก
คลองวัดศรีบุญเรือง
คลองบ้านม้า 1
คลองบ้านม้า 2
คลองวังใหญ่
คลองฉัตรโฉม
คลองวังทองหลาง
 
  • ท่าเรือ
          ในพื้นที่เขตบางกะปิ มีท่าเรือซึ่งใช้ในการคมนาคม ดังนี้
1. ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง
2. ท่าเรือบางกะปิ
3. ท่าเรือเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
4. ท่าเรือวัดกลาง
5. ท่าเรือมหาดไทย
6. ท่าเรือรามคำแหง 53
7. ท่าเรือวัดเทพลีลา
8. ท่าเรือรามคำแหง 29
9. ท่าเรือเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง