Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต


รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางกะปิ
รอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)