Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตบางกะปิ