Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 
 
สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564
สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564
สถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2564สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564