Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของงาน

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของงานโครงการปรับปรุงถนนเสรีไทยซอย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด/ฝ่ายโยธา (4 มกราคม 2562)

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของ
งานโครงการปรับปรุงถนนเสรีไทยซอย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด