Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวรรักษาราชการ ประจำสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวรรักษาราชการ
ประจำสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ