Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้
และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง