Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ (รายสัปดาห์) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รวมจำนวน 1 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ (รายสัปดาห์)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รวมจำนวน 1 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง