Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อโครงการ จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย (20 กันยายน 2562)

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อโครงการ จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย