Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอย จำนวน 3 โครงการ และปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ (20 กันยายน 2562)

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ชื่อโครงการ 1.ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 132 แยก 1 (ชุมชนวัดกลาง) จากซอยลาดพร้าว 132 ถึงสุดระยะที่กำหนด  2.ปรับปรุงซอยเชื่อมซอยลาดพร้าว 101 แยก 48 เชื่อมซอยลาดพร้าว 101 แยก 50 3.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 8 แยก 6 จากซอยรามคำแหง 8 ถึงถนนพระรามเก้า 4.ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ