Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกะปิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564